Infections Liquid Herbs

Paw Herbal ABX Liquid Herbs

Product Description

  • Stubborn Respiratory Cough infections
  • Gastrointestinal infections
  • Skin infections
  • Ear infections
  • Eye infections

Ingredients

jin yin hua (Flos Lonicerae)
pu gong ying (Taraxaci Herba)
zi hua di ding (Herba Violae)
huang qin (Scutellaria Baicalensis)
tian kui zi (Semiaquilegiae Radix)
ye jua hua (Flos Chrysanthemi Indici)
zhi zi (Fructus Gardeniae)
huang bai (Phellodendron Amourense)
huang lian (Coptidis Radix)